Balanserad kommunikation

Har du en balanserad kommunikation, där görandet och tänkandet är i balans?

Tänker du först, eller gör du först? I en balanserad kommunikation behövs både eftertanke och experiment.💡🚀

Vi fungerar olika, men alla behöver både tänkande och görande, för att gå framåt och lyckas med det vi gör.

Att bara göra, utan analys kan ett otydligt intryck. Du chansar; ibland blir det rätt, ibland fel. Att tänka för länge innan du gör något kan däremot leda till att du missar tillfällen och timing.

Det gäller att hitta en bra balans där du samlar in fakta, testar, justerar och testar igen. Utgå från kunskap, mät och följ upp dina resultat, utan att fastna i att bara analysera och inte våga göra.

Du kan se dig själv som en slags forskare som samlar kunskap, gör ett välgrundat antagande, testar det, mäter och justerar efter behov.

💎 Vad tänker du om det här?

💎 Har du balans mellan tänkandet och görandet i din verksamhet, eller fastnar du i något av dem?