Tips för tydlig kommunikation

Tydlig, omtänksam, uppmärksam - ledord i kommunikation.

Alla som arbetar med budskap på något sätt vet att det inte lätt att vara tydlig. Många gånger tror vi att vi har varit mycket tydligare än vi egentligen är.

Några tips:

• Välj ord och begrepp som din målgrupp förstår.

• Det är lättare att vara tydlig om du känner dig bekväm med vad du ska säga. Lägg tid på att ta fram budskap
och att göra dem till dina egna.

• Säg det igen och igen. Hitta nya sätt att visa och berätta, så blir det roligare både för mottagarna och dig.

• Återkoppling. Fråga om budskapet har gått fram, be om recension och feedback.

Omtänksamhet omfamnar en stor del av vad kommunikation handlar om. Målet med all kommunikation är ju att nå fram.
Att du förstår mig och jag förstår dig.

Du kan göra din målgrupp till så verkliga personer som du bara kan. Du tar reda på, gör kundintervjuer och visa
att du uppskattar dialog. När vi är empatiska sätter vi oss in i andras behov och hjälper dem att lösa sina problem.

Uppmärksamhet handlar både om att se mönster långsiktigt och en förmåga att se och agera snabbt, här och nu. Att
vara uppmärksam är att se och lyssna, ta in och utveckla vidare.

Tydlig, omtänksam, uppmärksam – tre ledord när det gäller god kommunikation.